Aktualności

PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Koniecpol

Wydarzenia

W ramach akcji zlikwidujemy nielegalne wysypiska śmieci z miejsc ogólnodostępnych, zbierzemy zalegające odpady, posprzątamy lasy, drogi, ulice i przydrożne rowy!

Sprzedaż drewna i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.