Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Koniecpol, corocznie pozyskuje publiczne środki zewnętrzne, które wspierają i pomagają udoskonalać prowadzoną gospodarkę.

W roku 2011 łącznie otrzymano dotacje na kwotę 1570452,00 zł a w roku następnym była to wartość rzędu 225394,83 zł. Fundusze te, przeznaczane są m.in. na przeciwpożarowe zabezpieczenie terenów leśnych czy przebudowę wewnątrzzakładowych dróg leśnych, w tym dojazdów przeciwpożarowych.