Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż detaliczną surowca drzewnego w każdym ze swoich leśnictw.

Sprzedaż sadzonek odbywa się w Szkółce Leśnej Małachów. Telefony do leśniczych a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa: w zakładce KONTAKT - Leśnictwa oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce Dane teleadresowe.